[Rozmiar: 9827 bajtów]
Strona główna | O mnie

[Rozmiar: 1391 bajtów] [Rozmiar: 1617 bajtów] [Rozmiar: 1132 bajtów] [Rozmiar: 1426 bajtów]

Doradca ds. finansów i ubezpieczeń

Stanisław Książek

0 501 124 537

0-22 374 84 96

stanislaw@ksiazek.biz

WarszawaUbezpieczenie z inwestycją

Ubezpieczenie Inwestycyjne to długoterminowy program inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką jednorazową dla osób, które mają kapitał i chcą go efektywnie pomnażać.

Celem Ubezpieczenia Inwestycyjnego jest inwestowanie środków w długim okresie czasu przy jednoczesnej niskiej ochronie ubezpieczeniowej. Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału. Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Inwestycyjne to:

 • bezpieczeństwo i rzetelne zarządzanie zgromadzonym kapitałem przez firmę funkcjonującą ponad 10 lat na polskim rynku i będącą liderem na rynku inwestycji,
 • swoboda wyboru strategii inwestowania i zmiany struktury inwestycji,
 • proste zasady inwestowania Twojego kapitału,
 • gwarancja wypłaty uposażonym kapitału w wysokości nie niższej niż dokonane wpłaty pomniejszone o dokonane wypłaty,
 • dodatkowe środki na wypadek nagłych potrzeb, nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub na czas emerytury,
 • dla osób uposażonych gwarancja otrzymania kapitału nie mniejszego niż dokonane wpłaty.
 •     
  Fundusze Strukturyzowane

  W ofercie kilka razy w roku

  Korzyści:

 • Szansa na zyski znacznie przewyższające zyski z lokaty bankowej
 • Gwarancja 100% ochrony wpłaconego kapitału i zysk bez podatku Belki na koniec okresu umowy
 • Brak opłat manipulacyjnych i za zarządzanie
 • Cechy produktu:

 • Minimalna wysokość wpłaty 10 000 złotych
 • około 4-letnie indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia powiązana z wyselekcjonowanym indeksem
  Jest to aktywnie zarządzany portfel o wybranej strategii inwestowania, z comiesięczną weryfikacją składu portfela.
 • Szeroka dywersyfikacja portfela pomiędzy wybrane sektory inwestycyjne zapewnia odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycji.
 • 100% ochrony wpłaconego kapitału - gwarancja zwrotu 100% kapitału na koniec okresu ubezpieczeniowego.
 • Szansa na zyski przewyższajšce zyski z lokat bankowych.
 • Brak opłat manipulacyjnych - przy wpłacie składki nie ponosisz żadnych kosztów.
 • Brak opłat za zarządzanie.