[Rozmiar: 9827 bajtów]
Strona główna | O mnie

[Rozmiar: 1391 bajtów] [Rozmiar: 1617 bajtów] [Rozmiar: 1132 bajtów] [Rozmiar: 1426 bajtów]

Doradca ds. finansów i ubezpieczeń

Stanisław Książek

501 124 537

22 374 84 96

stanislaw@ksiazek.biz

Warszawa

Ubezpieczenie Uniwersalne to nowe możliwości ochrony dla Ciebie i Twojej Rodziny połączone z długoterminowym pomnażaniem kapitału.

Ubezpieczenie Uniwersalne gwarantuje spokój i materialne wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do indywidualnych potrzeb.

Brak ograniczeń co do wysokości sumy ubezpieczenia oraz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony, poprzez dokupienie szeregu umów dodatkowych, daje możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa również dla najbliższych. Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych umożliwia efektywne zarządzanie i długoterminowe pomnażanie gromadzonego kapitału.

Ubezpieczenie Uniwersalne to:

 • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową całej rodziny,
 • elastyczność i swoboda zmiany charakteru ubezpieczenia,
 • bezpieczeństwo i rzetelność zarządzania kapitałem przez firmę, będącą liderem na rynku ubezpieczeń na życie,
 • swoboda wyboru struktury inwestycji oraz jej zmiany,
 • możliwość inwestowania wolnego kapitału poprzez dodatkowe wpłaty,
 • szeroki zakres ochrony dzięki ubezpieczeniom dodatkowym,
 • ochrona dla najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
 • bezpieczeństwo i niezależność finansowa najbliższych.
 •     

  Inwestycja

  Długoterminowy program inwestycyjny w formie ubezpieczenia, pozwala na zgromadzenie kapitału na przyszłość poprzez dokonywanie systematycznych wpłat.

 • dzięki regularnym wpłatom do programu w dłuższym okresie masz szansę zgromadzić znaczną sumę pieniędzy,
 • z bogatej oferty funduszy o różnym stopniu ryzyka i możliwych do osiągnięcia zyskach wybierasz te, w które inwestowane będą Twoje środki,
 • w każdej chwili - również za pośrednictwem Internetu lub telefonu - masz możliwość zmiany funduszy, nie płacąc przy tym podatku od zysków kapitałowych,
 • możesz zwiększyć wartość swojej inwestycji, wpłacając dodatkowe kwoty,
 • masz możliwość skorzystania z usługi zlecenia inwestowania przez specjalistów, dzięki czemu ograniczysz ryzyko, że wartość zainwestowanych pieniędzy spadnie, gdy będziesz chciał je wypłaciś,
 • zyskujesz gwarancję, że gdyby Ciebie zabrakło, zgromadzony kapitał otrzymają wskazane przez Ciebie osoby - bez procedury spadkowej i konieczności opłacenia podatku od spadków i darowizn,
 • dodatkowo możesz ubezpieczyć się od wybranych następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Ubezpieczenie Inwestycyjne

  Skorzystaj z ubezpieczenia inwestycyjnego - wybierz optymalną dla siebie strategię inwestycyjną na trudne czasy, a my zagwarantujemy Ci zysk nawet podczas BESSY.

 • brak opłaty alokacyjnej - całość wpłaconej kwoty jest inwestowana;
 • optymalna strategia inwestycyjna - wybierz jedną z czterech strategii inwestycyjnych stworzonych na bazie dwóch ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: Funduszu Pieniężnego i Funduszu Dynamicznego Aktywnej Selekcji;
 • gwarancja zysku - po pół roku gwarantujemy Ci określoną stopę zwrotu z inwestycji, jej wysokość uzależniona jest od wybranej strategii inwestycyjnej oraz dotyczy i powiększa wyłącznie część kapitału ulokowaną w Funduszu Pieniężnym;
 • minimalna kwota wpłaty - 20.000 złotych.
 • Ubezpieczenie Inwestycyjne to długoterminowy program inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką jednorazową dla osób, które mają kapitał i chcą go efektywnie pomnażać.

  Celem Ubezpieczenia Inwestycyjnego jest inwestowanie środków w długim okresie czasu przy jednoczesnej niskiej ochronie ubezpieczeniowej. Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału. Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

  Ubezpieczenie Inwestycyjne to:

 • bezpieczeństwo i rzetelne zarządzanie zgromadzonym kapitałem przez firmę funkcjonującą wiele lat na polskim rynku i będącą liderem na rynku inwestycji,
 • swoboda wyboru strategii inwestowania i zmiany struktury inwestycji,
 • proste zasady inwestowania Twojego kapitału,
 • gwarancja wypłaty uposażonym kapitału w wysokości nie niższej niż dokonane wpłaty pomniejszone o dokonane wypłaty,
 • dodatkowe środki na wypadek nagłych potrzeb, nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub na czas emerytury,
 • dla osób uposażonych gwarancja otrzymania kapitału nie mniejszego niż dokonane wpłaty.
 • Gwarantowana Renta Kapitałowa

  Gwarantowana Renta Kapitałowa to: możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi wypłatami środków z polisy.

  Najważniejsze cechy Gwarantowanej Renty Kapitałowej to:

  * indywidualna lub wspólna dożywotnia renta kapitałowa z gwarantowanym okresem płatności
 • może przystąpić do niej osoba, która ukończyła 45 lat, a nie ukończyła 85 roku życia,
 • umowa zawierana jest na czas nieokreślony,
 • umowę można zawrzeć razem z bliską osobą,
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego Towarzystwo gwarantuje wypłatę świadczeń rentowych do końca życia ubezpieczonych, biorąc jednocześnie na siebie ryzyko wcześniejszego wyczerpania się kapitału,
 • * indywidualna okresowa renta kapitałowa z gwarantowanym okresem płatności
 • może przystąpić do niej osoba od 20-go roku życia, a umowa nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nią 75 lat,
 • umowa zawierana jest na czas określony: 5, 10, 15 lub 20 lat,
 • umowa zawierana jest na rzecz jednej osoby,
 • * Towarzystwo gwarantuje uposażonym kontynuację wypłat świadczeń do czasu zakończenia gwarantowanego okresu płatności, * umowę renty można zawrzeć bez względu na stan zdrowia, * możliwość podwyższania świadczeń rentowych poprzez dokonywanie dodatkowych wpłat, * możliwość wyboru częstotliwości wypłaty świadczeń rentowych: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, * Towarzystwo oferuje dodatkowe bonusowe świadczenie rentowe (udział w wypracowanych zyskach), powodujące podwyższenie wypłacanych świadczeń rentowych w rocznicę zawarcia umowy.
 •